TANKMONITOR

Podstawowe funkcje Tankmonitor

Rejestracja poziomu paliwa w zbiorniku AdBlue

Moduł pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku

TankMonitor to moduł umożliwiający monitorowanie poziomu cieczy (paliwo, AdBlue, olej przepracowany, olej opałowy, nawozy płynne itp.) w zbiorniku. Zebrane informacje wraz z lokalizacją GPS są na bieżąco przesyłane do oprogramowania i wyświetlane na cyfrowej mapie.

 

Zgormadzone dane wraz z alarmami, przesyłanymi poprzez e-mail i sms w przypadku zbyt niskiego czy wysokiego poziomu cieczy, ułatwiają planowanie logistyki dostaw. W ten sposób ryzyko z niedoborem paliwa w zbiorniku jest praktycznie eliminowane.
Alerty przesyłane są także w przypadku wykrycia zmiany lokalizacji pojemnika bądź braku komunikacji z urządzaniem (odłączenie zbiornika).

 

Moduł TankMonitor pozwala także wykryć wiele nadużyć takich jak kradzieże paliwa czy nieautoryzowane dostawy

Dokumenty do pobrania

Wyceń system do swojego zbiornika

w 60 sekund