|

Jak bezpiecznie przechowywać AdBlue?

AdBlue to środek, którego zadaniem jest zmniejszenie emisyjności szkodliwych substancji do środowiska. Środek ten posiada dość prosty skład: 32,5% zawartości stanowi mocznik, a pozostała część to woda demineralizowana. AdBlue, nie jest to substancja niebezpieczna lub w szczególny sposób szkodliwa. Z tego względu nie ma konkretnych przepisów, które regulowałyby magazynowanie tego środka na własny użytek.

Właściwości chemiczne AdBlue® sprawiają, że przechowywany w niewłaściwych warunkach może ulegać przemianom. Aby tego uniknąć, należy zadbać nie tylko o pojemnik, ale też o odpowiedni stan otoczenia, w którym płyn będzie magazynowany.

Przede wszystkim, uwagę należy zwrócić na temperaturę panującą w miejscu przechowywania substancji. AdBlue® może zamarzać już w -11 stopniach Celsjusza. Istotne jest więc, aby szczególną ostrożność zachować zimą, gdy warunki termiczne szybko ulegają zmianom.

Najbezpieczniejszy przedział temperatur, w których AdBlue® nie jest narażone na zmiany swoich właściwości, zaczyna się od 0, a kończy na maksymalnie 30 stopniach Celsjusza. To optymalne warunki, w których substancja pozostanie stabilna. Choć zbyt niskie temperatury stanowią zagrożenie uszkodzenia płynu, to właśnie podgrzewanie pojemnika do wysokich wartości stanowi największe niebezpieczeństwo. Trzeba więc pamiętać, że musi być on chroniony przed ekspozycją na promienie słoneczne. Należy umieścić go w zacienionym miejscu i odpowiednio zabezpieczyć przed nagłymi zmianami temperatury. 

Na szczególną uwagę zasługuje zapewnienie możliwości zachowania porządku w miejscu magazynowania. Nawet najmniejsze zanieczyszczenie wtrysku może sprawić, że nie będzie się on nadawał do użytku.

Podobne wpisy