System pasywnego monitorowania obiektów/kontenerów/narzędzi

Monitorowanie pasywne kontenerów na odpady oraz rotacji narzędzi budowlanych w terenie.

 

System umożliwia monitorowanie m.in. kontenerów na odpady (mulda, KP) paletopojemników oraz narzędzi (wiertarki, betoniarki, agregaty, itd.); również dowolnych obiektów/przedmiotów.

 

W dowolnym momencie Klient może podejrzeć w którym miejscu znajduje się kontener/narzędzie, jak dawno został podstawiony/pozostawiony.

 

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania notatek i zdjęć (uszkodzenie, dokumenty obiegowe, dokumentacja przekazania).

System monitorowania kontenerów na odpady i narzędzi budownlanych – wybrane funkcje dla przypadku użycia:

Aplikacja wielostanowiskowa obsługiwana z dowolnego urządzenia na świecie (przez www):

Jesteśmy producentem w/w rozwiązania, a więc jesteśmy w stanie dostosować system do specyficznych warunków u konkretnego Klienta. Oprogramowanie jest uniwersalne i elastyczne, z możliwością implementacji w różnych branżach.

Zamów system pasywnego monitorowania obiektów