Panel logowania klienta Szybki kontakt: +48 662 345 987
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ PALIWOWĄ

System pasywnego monitorowania obiektów/kontenerów/narzędzi

Monitorowanie pasywne kontenerów na odpady oraz rotacji narzędzi budowlanych w terenie.

System umożliwia monitorowanie m.in. kontenerów na odpady (mulda, KP) paletopojemników oraz narzędzi (wiertarki, betoniarki, agregaty, itd.); również dowolnych obiektów/przedmiotów.

W dowolnym momencie Klient może podejrzeć w którym miejscu znajduje się kontener/narzędzie, jak dawno został podstawiony/pozostawiony.

Dodatkowo istnieje możliwość dodawania notatek i zdjęć (uszkodzenie, dokumenty obiegowe, dokumentacja przekazania).

System monitorowania kontenerów na odpady i narzędzi budownlanych – wybrane funkcje dla przypadku użycia:

  1. Rejestracja danych GPS (w tym jazd i postojów w przypadku użycia aplikacji w pojeździe podstawiającym/dostarczającym)
  2. Notatki I fotodokumentacja powiązane z lokalizacją
  3. Dodawanie kontenerów / narzędzi do systemu i powiązanie ich z unikalnym nr identyfikatora
  4. Lista kontenerów / narzędzi z sortowaniem po odległości od urządzenia mobilnego, z podglądem na mapie i nawigacją do lokalizacji ostatniego skanowania identyfikatora na kontenerze / narzędziu z użyciem domyślnej mapy zainstalowanej w urządzeniu / telefonie Klienta
  5. Monitoring pasywny obiektów bez aktywnych urządzeń GPS (np. śledzenie rotacji narzędzi między brygadami / budowami / halami)
SYSTEM PASYWNEGO MONITOROWANIA OBIEKTÓW/KONTENERÓW/NARZĘDZI

Aplikacja wielostanowiskowa obsługiwana z dowolnego urządzenia na świecie (przez www):

  1. wizualizacja na mapie ostatnich lokalizacji kontenerów / wydań i zwrotów narzędzi budowalnych
  2. archiwum i wizualizacja na mapie historycznych danych o rotacji kontenerów / narzędzi w terenie
  3. kolory ikon reprezentujących poszczególne kontenery / narzędzia na mapie, zależne od czasu jaki minął od ostatniego skanowania identyfikatora zainstalowanego na kontenerze / obiekcie
  4. monitorowanie bieżącej lokalizacji urządzenia mobilnego Klienta z aplikacją w telefonie
  5. eksporty i wydruki danych

Jesteśmy producentem w/w rozwiązania, a więc jesteśmy w stanie dostosować system do specyficznych warunków u konkretnego Klienta. Oprogramowanie jest uniwersalne i elastyczne, z możliwością implementacji w różnych branżach.

SZYBKI KONTAKT