FAQ

Przepisy jasno określają, w jaki sposób należy przechowywać wszelkiego rodzaju paliwa. Mówi o tym rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej budynków.

 

Zbiornik przeznaczony do magazynowania płynnych paliw, a także oleju napędowego na własne potrzeby użytkownika, musi znajdować się w określonym miejscu. Tym samym należy kontrolować jego położenie w stosunku do innych obiektów.

 

Zasady umiejscowienia zbiornika z paliwem:

 

  • pojemnik nie może zostać zamontowany bliżej niż 10 metrów zarówno od budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej;
  • pojemnik musi zostać postawiony w odległości większej niż 5 metrów od granicy sąsiedniej działki i pozostałych obiektów budowlanych;
  • zbiornik musi się znajdować od 3 do 15 metrów od linii energetycznej. Konkretna odległość zależna jest od napięcia znamionowego.

 

Jeśli chcemy w pełni bezpiecznie oraz legalnie przechowywać duże ilości paliwa, będziemy musieli zaopatrzyć się w  zbiornik dwupłaszczyznowy. Wszystkie zbiorniki, których pojemność przekracza 2500 litrów, będziemy musieli zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mniejsze pojemniki objęte są tylko i wyłącznie uproszczoną formą kontroli.

Oprócz wymogów regulowanych rozporządzeniem MSWiA dotyczących odległości, zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być przynajmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić minimum 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

Nie. Naziemne zbiorniki o pojemności do 5m3 do przechowywania paliw płynnych klasy III (oleju napędowego), nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonywania samych zgłoszeń.

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Zbiorniki dwupłaszczowe składają się ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110% objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego – właściwego. Pełni on funkcję zbiornika retencyjnego, w którym zbierze się ciecz na wypadek wycieku ze zbiornika właściwego. Pomiędzy płaszczem wewnętrznym a zewnętrznym zbiornika, czyli w tzw przestrzeni między płaszczowej  instalowany jest detektor wycieku – urządzenie sygnalizujące dźwiękowo o powstałym wycieku.

Nie, jeśli zbiornik nie przekracza 2 500 litrów. Każdy dwupłaszczowy zbiornik o pojemności powyżej 2 500 litrów powinien zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego.

Tak. Oprócz dokumentacji i koniecznego wyposażenia jak przy mniejszych zbiornikach, wymagana będzie:

 

  • Zgoda na eksploatację zbiornika wydana przez Państwową Straż Pożarną
  • Zgoda na eksploatację urządzenia wydana przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Tak. W ilości nie przekraczającej 1 000 litrów i w specjalnie do tego przeznaczonym zbiorniku mobilnym.

Aby uniknąć kłopotów i kosztów, zaleca się czyszczenie zbiornika raz na 1-2 lata. Regularne przeglądy pozwalają na bezpieczne użytkowanie zbiornika oraz utrzymanie wysokiej jakości magazynowanego produktu.

Posiadając w firmie wewnątrz zakładową stację wydawczą warto zainwestować w System Kingspan Watchman Access. Pozwala on na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej i zapewnia kontrole nad wydawanym paliwem. W połączeniu z monitoringiem i kontrolą pozwala śledzić cały proces zużycia paliwa – od momentu tankowania poprzez sposób eksploatacji pojazdu czy maszyny. Dzięki kompleksowemu systemowi XTrack uszczelnisz gospodarkę paliwową, usprawnisz proces wydań paliwa, kontrole kierowców, uprościsz rozliczenia i wyeliminujesz nadużycia.