Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań naszych klientów i naszych odpowiedzi na temat systemów zarządzania paliwem

Jak przechowywać paliwo w firmie?

Przepisy jasno określają, w jaki sposób należy przechowywać wszelkiego rodzaju paliwa. Mówi o tym rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zbiornik przeznaczony do magazynowania płynnych paliw, a także oleju napędowego na własne potrzeby użytkownika, musi znajdować się w określonym miejscu. Tym samym należy kontrolować jego położenie w stosunku do innych obiektów.

Zasady umiejscowienia zbiornika z paliwem:

  • pojemnik nie może zostać zamontowany bliżej niż 10 metrów zarówno od budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej;
  • pojemnik musi zostać postawiony w odległości większej niż 5 metrów od granicy sąsiedniej działki i pozostałych obiektów budowlanych;
  • zbiornik musi się znajdować od 3 do 15 metrów od linii energetycznej. Konkretna odległość zależna jest od napięcia znamionowego.

Jeśli chcemy w pełni bezpiecznie oraz legalnie przechowywać duże ilości paliwa, będziemy musieli zaopatrzyć się w  zbiornik dwupłaszczyznowy. Wszystkie zbiorniki, których pojemność przekracza 2500 litrów, będziemy musieli zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Mniejsze pojemniki objęte są tylko i wyłącznie uproszczoną formą kontroli.

Gdzie mogę postawić zbiornik na paliwo?

Oprócz wymogów regulowanych rozporządzeniem MSWiA dotyczących odległości, zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być przynajmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić minimum 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

Czy potrzebuję pozwolenie na budowę?

Nie. Naziemne zbiorniki o pojemności do 5m3 do przechowywania paliw płynnych klasy III (oleju napędowego), nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonywania samych zgłoszeń.

Co to jest zbiornik dwupłaszczowy?

Zbiorniki dwupłaszczowe są to zbiorniki dwuścienne zrobione z dwóch warstw stali lub tworzywa sztucznego z bardzo małą przestrzenią między nimi. Zbiorniki dwupłaszczowe składają się ze zbiornika wewnętrznego – właściwego, w którym magazynowany jest olej napędowy oraz płaszcza zewnętrznego, który musi pomieścić co najmniej 110% objętości oleju ze zbiornika wewnętrznego – właściwego. Pełni on funkcję zbiornika retencyjnego, w którym zbierze się ciecz na wypadek wycieku ze zbiornika właściwego. Pomiędzy płaszczem wewnętrznym a zewnętrznym zbiornika, czyli w tzw przestrzeni między płaszczowej  instalowany jest detektor wycieku – urządzenie sygnalizujące dźwiękowo o powstałym wycieku.

Czy muszę zgłaszać zbiornik po zakupie do instytucji kontrolującej?

Nie, jeśli zbiornik nie przekracza 2 500 litrów. Każdy dwupłaszczowy zbiornik o pojemności powyżej 2 500 litrów powinien zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy dla zbiorników na olej napędowy o pojemności powyżej 5000 litrów są jakieś dodatkowe wymogi prawne?

Tak. Oprócz dokumentacji i koniecznego wyposażenia jak przy mniejszych zbiornikach, wymagana będzie:

  • Zgoda na eksploatację zbiornika wydana przez Państwową Straż Pożarną
  • Zgoda na eksploatację urządzenia wydana przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Czy mogę przewozić olej napędowy wykorzystywany w mojej działalności gospodarczej?

Tak. W ilości nie przekraczającej 1 000 litrów i w specjalnie do tego przeznaczonym zbiorniku mobilnym.

Jak często czyścić zbiornik na paliwo?

Aby uniknąć kłopotów i kosztów, zaleca się czyszczenie zbiornika raz na 1-2 lata. Regularne przeglądy pozwalają na bezpieczne użytkowanie zbiornika oraz utrzymanie wysokiej jakości magazynowanego produktu.

Jak zaoszczędzić na paliwie w firmie?

Posiadając w firmie wewnątrz zakładową stację wydawczą warto zainwestować w System Kingspan Watchman Access. Pozwala on na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej i zapewnia kontrole nad wydawanym paliwem. W połączeniu z monitoringiem i kontrolą pozwala śledzić cały proces zużycia paliwa – od momentu tankowania poprzez sposób eksploatacji pojazdu czy maszyny. Dzięki kompleksowemu systemowi XTrack uszczelnisz gospodarkę paliwową, usprawnisz proces wydań paliwa, kontrole kierowców, uprościsz rozliczenia i wyeliminujesz nadużycia.