Zakres usług czyszczenia zbiorników paliwa:

Czyszczenie zbiorników podziemnych

Czyszczenie zbiorników naziemnych

Czyszczenie zbiorników plastikowych

Serwis zbiorników- wymiana pomp, liczników

Serwis zbiorników podziemnych

Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do zbiorników

Legalizacja zbiorników i dystrybutorów

Zgłoszenia zbiorników powyżej 2500 litrów do Urzędu Dozoru Technicznego

Wykonywanie prób szczelności zbiorników oraz instalacji

Kalibracja licznika

Legalizacja zbiorników i dystrybutorów

Montaż i serwis systemów do pomiaru poziomu paliwa, sond paliwowych

Montaż systemu WatchmanAccess

Litrażowanie zbiorników

Przygotowanie zbiorników do utylizacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów po czyszczeniu zbiorników

Montaż i przeglądy czujników przecieku

Według statystyk u podstaw 1/4 wszystkich awarii agregatów i pojazdów leżą problemy związane z paliwem, zaś 80% przetestowanych zbiorników paliwa określa się jako potencjalne zagrożenie ze względu na poziom zanieczyszczeń paliwa wewnątrz.

Według statystyk u podstaw 1/4 wszystkich awarii agregatów i pojazdów leżą problemy związane z paliwem, zaś 80% przetestowanych zbiorników paliwa określa się jako potencjalne zagrożenie ze względu na poziom zanieczyszczeń paliwa wewnątrz

Dosłownie gołym okiem można dostrzec potencjalny szkodliwy wpływ brudnego paliwa na przedsiębiorstwo. Zanieczyszczony olej napędowy powodujący awarie agregatów, może w rezultacie pozostawić Państwa biznes bez zasilania awaryjnego w razie przerwy w dostawie energii. Chociaż na zanieczyszczenie substancji składa się wielu czynników, głównym źródłem problemów są osad oraz rdza. Czyszczenie zbiorników paliwowych ma więc ogromne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczną dystrybucję zasobów napędowych.

Na czym polega czyszczenie zbiornika paliwowego?

Na czas czyszczenia zbiornika nasi pracownicy przeleją Państwa paliwo (w zależności od jego ilości) do tymczasowego zasobnika paliwowego lub kontenera IBC.

Po zabezpieczeniu cieczy nasz zespół dokładnie wyczyści Państwa zasobnik, przewody, a także filtry paliwowe. Ten proces czyszczenia opracowaliśmy specjalnie z myślą o usuwaniu osadu, materii organicznej oraz wszelkich innych niedoskonałości znajdujących się wewnątrz dystrybutora.

Przed przelaniem paliwa z powrotem do Państwa zasobnika, zostanie on dodatkowo spłukany wodą oraz pozostawiony do całkowitego wyschnięcia, aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia substancji wodą.

Czyszczenie zbiorników paliwa
Czyszczenie zbiorników paliwa

Czy zanieczyszczenia ze zbiornika mają wpływ na przechowywane tam paliwo?

W ramach zintegrowanych rozwiązań dla zarządzania olejami napędowymi oferujemy usługę czyszczenia substancji eksploatacyjnych i zbiorników paliwowych. Na tę usługę składa się ocena generatorów, podczas której przeprowadzimy ewaluację stanu paliwa w celu stwierdzenia, czy spełnia ono standardy EN590 oraz ISO 4406.

Nasz wykwalifikowany zespół pobierze próbki cieczy z Państwa zbiorników, a następnie przekaże je do pełnej analizy laboratoryjnej. Umożliwi to stwierdzenie obecności wszelkich zanieczyszczeń, na podstawie czego opracujemy dostosowany do Państwa potrzeb plan zarządzania zasobami. Dzięki niemu będą zawsze zdatne do użycia.

Sprawdź nasze zalecenia:

Czyszczenie zbiorników – zaleca się czyszczenie zbiornika przynajmniej raz na dwa lata.

Czyszczenie zbiorników – zaleca się czyszczenie zbiornika przynajmniej raz na dwa lata.

Sprawdzanie czystości filtra raz w miesiącu.

Serwis układu dystrybucyjnego powinien odbywać się po przelaniu 40 tys. litrów paliwa.

Serwis układu dystrybucyjnego powinien odbywać się po przelaniu 40 tys. litrów paliwa.

Kalibracja licznika powinna odbywać się co 50 000 litów – pozwala to na rzetelne prowadzenie gospodarki paliwowej / pewność, że licznik nie oszukuje przy wydaniach i dane są zgodne z dokumentami księgowymi.

Kalibracja licznika powinna odbywać się co 50 000 litów – pozwala to na rzetelne prowadzenie gospodarki paliwowej / pewność, że licznik nie oszukuje przy wydaniach i dane są zgodne z dokumentami księgowymi.

Zamów usługi z zakresu czyszczenia zbiorników

Co daje czyszczenie zbiorników paliwowych?

Zanieczyszczona ciecz może być przyczyną trwałych uszkodzeń jednostki napędowej pojazdu, a także urządzenia silnikowego. Z tego właśnie powodu należy mieć na uwadze cykliczne czyszczenie zbiorników paliwa. Rdza czy też skorodowany metal zapychają przewody paliwowe, jak również inne części układu. Dzięki naszym usługom przedłużą więc Państwo żywotność tankowanych maszyn czy samochodów.

Regularny serwis zbiorników paliwa

Od czego zależy częstotliwość oczyszczania zasobników cieczy eksploatacyjnych? Przede wszystkim od ilości magazynowanego paliwa, a także jego jakości. Czyszczenie zbiorników paliwowych powinno być przeprowadzone, gdy zostanie stwierdzona obecność osadu, rdzy, a także innych zanieczyszczeń. Błyskawiczna reakcja na powstałe zagrożenie pozwala zapobiec poważniejszym awariom, tymczasowo uniemożliwiającym dystrybucję zasobów.


Jeśli chcą Państwo bezawaryjnie użytkować zasobniki paliwowe, zachęcamy do skorzystania z naszych usług czyszczenia zbiorników paliwa. Uwzględniamy konserwację dystrybutorów o dowolnej pojemności, wykorzystywanych w różnych środowiskach. Usługi dotyczą też możliwości bezpiecznego zastosowania innych substancji eksploatacyjnych, takich jak chłodziwa i nie tylko. Już teraz zapraszamy do współpracy.