Zarządzanie zbiornikami dla dystrybutorów paliw

System zarządzania zbiornikami na paliwo. Bezpośrednia kontrola zbiorników odbiorców

Poznaj

Zyskaj kontrolę nad zbiornikami odbiorców paliwa

System zarządzania paliwem u odbiorców

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania paliwem, umożliwia pełną kontrolę nad zbiornikami klientów, monitorowanie poziomu paliwa, zużycia oraz wszelkich operacji związanych z dystrybucją.

Transparentność dostaw

System zapewnia pełną przejrzystość w zakresie dostaw paliwa do zbiorników klientów. Daje możliwość monitorowania, czy klienci nie korzystają z alternatywnych źródeł paliwa.

Rozwiązania dla wewnątrzzakładowych stacji paliw

Inteligentne stacje paliwowe

Mamy dedykowane rozwiązania dla wewnątrzzakładowych stacji paliw, wyposażonych w elektroniczne systemy monitorowania poziomu i zarządzania wydaniem paliwa.

Skróć koszty, zwiększ efektywność

Oferujemy połączenie stacji paliw z oprogramowaniem zarządzającym i raportującym, umożliwiające bieżącą analizę kosztową oraz optymalizację procesów.

Produkty polecane dla firm zajmujących się dystrybucją paliw

Wszystkie produkty znajdziesz w naszym sklepie dopaliw.pl

Zapytaj o najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Korzyści z inwestycji dla Twojej firmy

01

Samoobsługowy proces klienta

Klienci korzystający z wewnątrzzakładowych stacji paliw lub magazynów cieczy eksploatacyjnych zyskują możliwość samoobsługowego dostępu do paliwa.

02

Zdalna kontrola zbiorników

Terminal Paliwowy umożliwia zdalny wgląd w poziom cieczy, dostarczając precyzyjne dane o rozchodzie i informując z wyprzedzeniem o konieczności zorganizowania dostawy.

03

Zaawansowane zarządzanie

System pozwala generować zestawienia rozchodu z podziałem na magazyny, pracowników i środki transportu w dowolnym momencie. Dane o tankowaniach są dostępne zarówno w historii magazynu, jak i pojazdów, co ułatwia zarządzanie operacjami oraz prowadzenie dokładnych rozliczeń księgowych.