Monitoring i Kamery do zbiorników paliwa

Dzięki podłączeniu do terminala systemu kamer, Klient ma zawsze pewność, że paliwo ze zbiornika trafiło do właściwego pojazdu. Każde uruchomienie oraz zatrzymanie przepływu paliwa zostaje powiązane z nagraniem wideo danej transakcji. 

Jak działa system kontroli paliwa z terminalem?

Terminal ułatwia kontrolę i zwiększa bezpieczeństwo obiegu paliwa/ AdBlue w firmie. Umożliwia:

System dystrybucyjny z opcją Titan Access pozwala na podejmowanie szerokich działań w zakresie zarządzania i kontroli przechowywanego oleju napędowego.

System dystrybucyjny z opcją wielodostępu jest oferowany wraz z systemem monitorowania zbiornika – Access TMS. Rozwiązanie to umożliwia m.in. wykrywanie wycieku, zarządzanie wentylacją i ogrzewaniem zbiornika oraz, gdy jest to konieczne, ochronę cieczy przed wysokimi i niskimi temperaturami.

Zalety systemu:

  • Przeprowadzanie autoryzacji podczas pobierania paliwa
  • Zbieranie danych o poziomie i warunkach przechowywania paliwa
  • Przekazywanie danych przez sieć GSM/WiFi
  • Wykonywanie dokumentacji wideo poszczególnych tankowań

Kliknij w przycisk i przejdź do naszego sklepu, aby zobaczyć ten produkt

Oprogramowanie i dodatkowe moduły analityczne

Oprogramowanie wbudowane

Oprogramowanie wbudowane umożliwia bezpośrednie zarządzanie terminalem paliwowym. Jest to uproszczona wersja systemu, która nie wymaga instalowania dodatkowych programów czy aplikacji.

Korzystając z tej wersji oprogramowania, użytkownik po zalogowaniu może zarządzać kartami RFID, zmieniać limity tankowań, przeglądać dane w postaci listy dostaw i wydań paliwa/AdBlue dla danego terminalu.

Oprogramowanie wbudowane jest dobrym rozwiązaniem dla firm posiadających jeden zbiornik. W przypadku konieczności monitorowania większej liczby urządzeń zalecamy korzystanie z modułu WebX (dostarczanego z urządzeniem) lub aplikacji mobilnej LevelApp.

WebX

Aplikacja internetowa WebX umożliwia dostęp do danych zebranych przez urządzenia systemu. Możesz sprawdzać pozycję GPS każdego zbiornika na mapie, jego poziom zapełnienia i temperaturę cieczy.

WebX pozwala również na zarządzanie danymi kierowców, pojazdów i kart RFID. Możesz samodzielnie ustalać i modyfikować limity oraz uprawnienia dostępu do zbiornika dla poszczególnych pracowników.

Aplikacja posiada moduł raportowania, który pozwala tworzyć zestawienia z wszystkich danych zarejestrowanych przez system. Możesz generować raporty dla poszczególnych pracowników, pojazdów lub zbiorników, a także sumaryczne zestawienia. Informacje można prezentować w formie tabeli i wykresów, które łatwo udostępnisz jako pliki Excel lub PDF.

Moduł alertów przesyła informacje ostrzegawcze sms, e-mail oraz wyświetla powiadomienia w oprogramowaniu. Sam możesz zdecydować, w jakich przypadkach chcesz otrzymywać powiadomienia np. gdy poziom paliwa jest zbyt niski lub gdy zbiornik zmieni swoje położenie.

LevelApp

Aplikacja Level App pozwala śledzić na bieżąco poziom cieczy w podłączonych do systemu XTrack zbiornikach na paliwo, AdBlue, nawozy płynne lub olej przepracowany. Dzięki temu możesz efektywnie planować dostawy i unikniesz nagłego wyczerpania zasobów lub zapełnienia zbiornika.

Aplikacja działa w połączeniu z urządzeniem TankMonitor