Tank Monitor

Tank Monitor, inteligentny system monitorujący poziom paliwa i lokalizację zbiorników, który nie tylko eliminuje ryzyko niedoboru cieczy, ale także ostrzega o nieprawidłowościach, umożliwiając efektywne planowanie dostaw i wykrywanie potencjalnych nadużyć.

Tank Monitor – podstawowe funkcje

  • Rejestracja poziomu paliwa / AdBlue w zbiorniku – wykrywanie zmian poziomu dzięki precyzyjnej sondzie paliwowej
  • Monitoring GPS położenia zbiornika – wykrywanie zmian lokalizacji
  • Szybkie wykrywanie nieprawidłowości – ostrzeżenia o zbyt niskim poziomie cieczy lub nieautoryzowanych zmianach poziomu przesyłane poprzez e-mail oraz sms
  • Wsparcie planowania dostaw – możliwość planowania logistyki w oparciu o aktualne i przewidywane stany magazynowe

Moduł pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku – TankMonitor

TankMonitor to moduł umożliwiający monitorowanie poziomu cieczy (paliwo, AdBlue, olej przepracowany, olej opałowy, nawozy płynne itp.) w zbiorniku. Zebrane informacje wraz z lokalizacją GPS są na bieżąco przesyłane do oprogramowania i wyświetlane na cyfrowej mapie.

Zgormadzone dane wraz z alarmami, przesyłanymi poprzez e-mail i sms w przypadku zbyt niskiego czy wysokiego poziomu cieczy, ułatwiają planowanie logistyki dostaw. W ten sposób ryzyko z niedoborem paliwa w zbiorniku jest praktycznie eliminowane.
Alerty przesyłane są także w przypadku wykrycia zmiany lokalizacji pojemnika bądź braku komunikacji z urządzaniem (odłączenie zbiornika).

Moduł TankMonitor pozwala także wykryć wiele nadużyć takich jak kradzieże paliwa czy nieautoryzowane dostawy.

Kliknij w przycisk i przejdź do naszego sklepu, aby zobaczyć cenę Tank Monitor