Uni Watchman® RX

Odbiornik umożliwiający kontrolę urządzeń
pomocniczych oraz precyzyjne pomiary
poziomu substancji

Jak działa Watchman® UniRX

Urządzenie Watchman UniRX to odbiornik umożliwiający kontrolę urządzeń pomocniczych oraz precyzyjne pomiary poziomu substancji. Jest kompatybilny z serią urządzeń Watchman oraz innymi standardowymi czujnikami wykorzystywanymi w wielu sektorach przemysłu. Produkt uruchamia alarm dźwiękowy w przypadku osiągnięcia niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, alarm wizualny w przypadku wykrycia wycieku lub próby kradzieży.

Zastosowanie Uni Watchman RX

  • Uruchomienie alarmu dźwiękowego w przypadku osiągnięcia niskiego poziomu
  • Włączenie alarmu wizualnego w przypadku wykrycia wycieku lub próby kradzieży
  • Możliwość zaprogramowania automatycznego wysyłania wiadomości SMS na wybrany numer telefonu, w przypadku uruchomienia alarmu (opcja)

Kliknij w przycisk i przejdź do naszego sklepu, aby zobaczyć wszystkie produkty