|

Zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe – porównanie

Zbiorniki do przechowywania cieczy to uniwersalne produkty znajdujące zastosowanie nie tylko w przemyśle czy rolnictwie, ale również w gospodarstwach domowych. Ich konstrukcje dają możliwość magazynowania w nich nie tylko wody, ale również szkodliwych dla środowiska cieczy i substancji. Zarówno jedno jak i dwupłaszczowe zbiorniki bazują na materiałach o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, jednak unikalne dla każdego z nich cechy konstrukcyjne sprawiają, że istotnie różnią się w zakresie przeznaczonych sobie zastosowań.

Zbiorniki jednopłaszczowe składają się z pojedynczej warstwy ściany. Ich podstawową rolą jest magazynowanie wody deszczowej i pitnej, a także niektórych nawozów płynnych olejów i syropów. W przypadku każdego z tych zastosowań najważniejszym wymogiem, które powinny spełniać zbiorniki, jest zachowanie szczelności, często higieniczności. Dodatkowo przy magazynowaniu nawozów płynnych niezbędna jest również efektywna ochrona przeciwkorozyjna w związku z oddziaływaniem na konstrukcję agresywnych składników chemicznych.

Jak wskazuje nazwa, zbiorniki dwupłaszczowe zbudowane są z dwóch warstw ściennych. Pomiędzy nimi obecna jest pusta przestrzeni, dzięki której możliwe jest osiągnięcie dodatkowej ochrony przed wyciekaniem magazynowanej substancji poza obręb konstrukcji. 

W przypadku utraty szczelności przez płaszcz wewnętrzny przechowywana ciecz, zamiast wydostawać się na zewnątrz, jedynie przemieszcza się do obszaru zlokalizowanego pomiędzy dwiema warstwami ścian. W przestrzeni między płaszczowej instalowany jest detektor wycieku – urządzenie sygnalizujące dźwiękowo o powstałym wycieku.

Jeśli chodzi o zastosowanie, opisywane rozwiązanie jest konieczne do wykorzystania wszędzie, gdzie ma być magazynowany materiał łatwopalny, chemiczny czy szkodliwy dla środowiska. Co istotne konieczność ta często stanowi wymóg prawny, którego niespełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Podobne wpisy